Servicii

Legi, Acte normative, Hotărîri de Guvern

Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Hotărîrea Nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici

Clasificatorul funcţiilor publice

În clasificator poate fi găsită informaţia privind descrierea de bază a funcţiei publice şi cerinţele minime pentru a aplica la aşa funcţie.

Ghidul de conduită a funcţionarului public

În acest ghid metodic puteţi găsi informaţia privind istoricul apariţiei Codului de conduită a funcţionarului public, principii, norme de conduită şi tipurile de răspundere în caz de nerespectare a acestora.

Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice

Descarcă formularul de participare la concurs :  Word 2003  / Word 2013

Integrarea cu alte sisteme

Portalul oferă 2 posibilităţi de integrare cu alte sisteme:

  • Iframe

    Pe pagina dată poate fi configurat un widget HTML cu rezultatele căutării conform criteriilor specificate de D-voastră. Plasarea widget-ului pe site-ul D-voastră se efectuează prin inserarea codului generat în codul paginilor HTML a site-ului Dumneavostră. La necesitate, componenta poate fi stilizată ca să fie în concordanţă cu tema site-ului.
  • REST

    Pentru un control mai eficient asupra datelor şi a prezentării lor, portalul oferă datele sub formă de WEB Servicii REST. Resursele REST disponibile sunt descrise şi documentate aici.