Servicii
Clasificatorul funcțiilor publice
Cod Titlul funcţiei publice Descriere generică Cerinţe specifice minime

Capitolul I ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE

Secţiunea I Secretariatul Parlamentului, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, Cancelaria de Stat (inclusiv oficiile teritoriale)

1. Funcţii publice de conducere de nivel superior
A01 Secretar general/ secretar general adjunct al Parlamentului Secretar general/ secretar general adjunct al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova - realizează managementul de nivel superior în autoritatea publică; - posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.; - reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare - 5 ani de experienţă  profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
 
2. Funcţii publice de conducere
B01 Şef/ şef adjunct direcţie generală - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 18 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate în domeniul elaborării/ coordonării elaborării politicilor şi în alte domenii, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat - 5 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B02 Şef/ şef adjunct direcţie - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui sector de activitate în domeniul elaborării/ coordonării elaborării politicilor şi în alte domenii, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat - 4 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B03 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui sector de activitate în domeniul elaborării/ coordonării elaborării politicilor şi în alte domenii, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat - 4 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B04 Şef/ şef adjunct secţie - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate privind elaborarea/ coordonarea elaborării politicilor şi de gestionarea altor domenii, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat - 3 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
B05 Şef secţie în cadrul direcţiei - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate privind elaborarea/ coordonarea elaborării politicilor şi de gestionarea altor domenii, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
B06 Şef serviciu - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu/ subdomeniu de activitate privind elaborarea politicilor şi de gestionarea altor domenii/ subdomenii, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul/ subdomeniul gestionat - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
 
3. Funcţii publice de execuţie 
C01 Consultant principal - realizează sarcini de complexitate şi importanţă majoră în domeniul elaborării/ coordonării elaborării politicilor, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; după caz, expertizează şi definitivează proiectele de acte legislative/ normative; - posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe arii de expertiză; - manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
C02 Consultant superior - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul elaborării/ coordonării elaborării politicilor; după caz, expertizează şi definitivează proiectele de acte legislative/ normative; - posedă cunoştinţe aprofundate în 1–2 arii de expertiză; - manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
C03 Consultant - realizează sarcini de complexitate medie în domeniul elaborării/ coordonării elaborării politicilor; după caz, expertizează şi definitivează proiectele de acte legislative/ normative; - posedă cunoştinţe teoretice şi practice într-un domeniu de expertiză; - manifestă abilităţi de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; - de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
C04 Auditor intern principal - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat; - abilităţi de utilizare a computerului
C05 Auditor intern superior - realizează sarcini de complexitate medie în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - deţinerea certificatului de calificare al auditorului; - abilităţi de utilizare a computerului
C06 Auditor intern - realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu; - aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior; - are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului - abilităţi de utilizare a computerului
C07 Specialist principal - realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor; - aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C08 Specialist superior - realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor; - aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; - după caz, necesită supervizare din partea superiorului - 6 luni de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C09 Specialist - realizează sarcini clar definite, de complexitate scăzută, în domeniul implementării politicilor; - aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale standardizate în domeniul de specializare în baza instrucţiunilor primite de la superior; - are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului - abilităţi de utilizare a computerului
 

Secţiunea a II-a Autorităţile publice autonome (aparatul central şi subdiviziunile teritoriale)

 
1. Funcţii publice de conducere de nivel superior
A02 Şef/ şef adjunct al Aparatului Curţii de Conturi - realizează managementul de nivel superior în autoritatea publică; - posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.; - reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare - 5 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
 
2. Funcţii publice de conducere
B07 Şef/ şef adjunct direcţie generală Şef al Aparatului Comisiei Electorale Centrale - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 18 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat - 5 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B08 Şef/ şef adjunct direcţie - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui sector de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat - 4 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B09 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui sector de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat - 4 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B10 Şef/ şef adjunct secţie - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat - 3 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
B11 Şef secţie în cadrul direcţiei - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
B12 Şef serviciu - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu/ subdomeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul/ subdomeniul gestionat - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
B13 Şef/ şef adjunct subdiviziune teritorială - conduce activitatea unei subdiviziuni teritoriale a autorităţii autonome; - posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.; - este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea subdiviziunii teritoriale - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
 
3. Funcţii publice de execuţie 
C10 Consultant principal - realizează sarcini de complexitate majoră în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; după caz, expertizează şi definitivează proiectele de acte legislative/ normative; - posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe arii de expertiză; - manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
C11 Consultant superior - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; după caz, expertizează şi definitivează proiectele de acte legislative/ normative; - posedă cunoştinţe aprofundate în 1–2 arii de expertiză; - manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
C12 Consultant - realizează sarcini de complexitate medie în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; după caz, expertizează şi definitivează proiectele de acte legislative/ normative; - posedă cunoştinţe teoretice şi practice într-un domeniu de expertiză; - manifestă abilităţi de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; - de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
C13 Controlor de stat principal/ auditor public principal - realizează sarcini de complexitate majoră în domeniul controlului asupra modului de utilizare a resurselor financiare publice, respectării legislaţiei în domeniul concurenţei şi în domeniul monitorizării privind executarea hotărîrilor emise; - posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe arii de expertiză; - manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor; - după caz, reprezintă interesele autorităţii/ statului în instanţa de judecată - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C14 Controlor de stat superior/ auditor public superior - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul controlului asupra modului de utilizare a resurselor financiare publice, respectării legislaţiei în domeniul concurenţei şi în domeniul monitorizării privind executarea hotărîrilor emise; - posedă cunoştinţe aprofundate în 1–2 arii de expertiză; - manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă; - de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C15 Controlor de stat/ auditor public - realizează sarcini de complexitate medie în domeniul controlului asupra modului de utilizare a resurselor financiare publice, respectării legislaţiei în domeniul concurenţei şi în domeniul monitorizării privind executarea hotărîrilor emise; - posedă cunoştinţe teoretice şi practice într-un domeniu de expertiză; - manifestă abilităţi de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; - are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului - abilităţi de utilizare a computerului
C16 Contabil-şef - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare şi managementului financiar; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor; - exercită atribuţiile de serviciu fără personal în subordine - 3 ani de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C17 Auditor intern principal - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat; - abilităţi de utilizare a computerului
C18 Auditor intern superior - realizează sarcini de complexitate medie în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - deţinerea certificatului de calificare al auditorului; - abilităţi de utilizare a computerului
C19 Auditor intern - realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu; - aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior; - are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului - abilităţi de utilizare a computerului
C20 Specialist principal - realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor; - aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C21 Specialist superior - realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor; - aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; - după caz, necesită supervizare din partea superiorului - 6 luni de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C22 Specialist - realizează sarcini clar definite, de complexitate scăzută, în domeniul implementării politicilor; - aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale standardizate în domeniul de specializare în baza instrucţiunilor primite de la superior; - are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului - abilităţi de utilizare a computerului
 

Secţiunea a III-a Secretariatul Curţii Constituţionale şi autoritatea judecătorească

1. Funcţii publice de conducere de nivel superior
A03 Şef/ şef adjunct al Secretariatului Curţii Constituţionale Şef/ şef adjunct al secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii Şef/ şef adjunct al secretariatului Curţii Supreme de Justiţie - realizează managementul de nivel superior în instituţia publică; - posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii instituţiei publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.; - reprezintă instituţia în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare - 5 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
A04 Şef/ şef adjunct al Aparatului Procuraturii Generale - realizează managementul de nivel superior în instituţia publică; - posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii instituţiei publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.; - reprezintă instituţia în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare - 5 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
 
2. Funcţii publice de conducere
B14 Şef al secretariatului instanţei judecătoreşti - asigură activitatea organizatorico-administrativă şi economico-financiară a instanţei judecătoreşti; - posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii instanţei judecătoreşti, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice şi materiale; - este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea instanţei judecătoreşti - 4 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B15 Şef/ şef adjunct direcţie - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui sector de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat - 4 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B16 Şef/ şef adjunct secţie - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat - 3 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
B17 Şef secţie în cadrul direcţiei - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
B18 Şef serviciu - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu/ subdomeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul/ subdomeniul gestionat - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
 
3. Funcţii publice de execuţie 
C23 Consultant principal - realizează sarcini de complexitate majoră în domeniul jurisdicţiei constituţionale; după caz, avizează proiectele de acte legislative/ normative; - posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe arii de expertiză; - manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
C24 Consultant superior - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul jurisdicţiei constituţionale; după caz, avizează proiectele de acte legislative/ normative; - posedă cunoştinţe aprofundate în 1–2 arii de expertiză; - manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
C25 Consultant - realizează sarcini de complexitate medie în domeniul jurisdicţiei constituţionale; după caz, avizează proiectele de acte legislative/ normative; - posedă cunoştinţe teoretice şi practice într-un domeniu de expertiză; - manifestă abilităţi de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; - de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
C26 Asistent judiciar       - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul înfăptuirii justiţiei; - manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor în domeniul dreptului; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 3 ani de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C27 Consultant al procurorului  - realizează sarcini de complexitate înaltă în elaborarea politicilor în domeniul dreptului penal; - manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
C28 Grefier - îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti - abilităţi de utilizare a computerului
C29 Contabil-şef - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare şi managementului financiar; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor; - exercită atribuţiile de serviciu fără personal în subordine - 3 ani de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C30 Specialist principal - realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, într-un domeniu de competenţă; - aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C31 Specialist superior - realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, într-un domeniu de competenţă; - aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; - după caz, necesită supervizare din partea superiorului - 6 luni de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C32 Specialist - realizează sarcini clar definite, de complexitate scăzută, într-un domeniu de competenţă; - aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale standardizate în domeniul de specializare în baza instrucţiunilor primite de la superior; - are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului - abilităţi de utilizare a computerului
 

[Cap.I modificat prin Legea nr.153 din 05.07.2012, în vigoare 31.08.2012]

Capitolul II AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Secţiunea I Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi administrative centrale (aparatul central şi subdiviziunile teritoriale)

1. Funcţii publice de conducere de nivel superior 
A05 Secretar de stat - realizează managementul de nivel superior în autoritatea publică; - posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.; - reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare - 5 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
A06 Director general adjunct Vicepreşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale - realizează managementul de nivel superior în autoritatea publică; - posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.; - reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi de peste hotare - 5 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
 
2. Funcţii publice de conducere
B19 Şef/ şef adjunct direcţie generală - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 18 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat - 5 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B20 Şef/ şef adjunct direcţie - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui sector de activitate în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat - 4 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B21 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui sector de activitate în domeniul elaborării politicilor, coordonării, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat - 4 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B22 Şef/ şef adjunct secţie - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate privind elaborarea politicilor, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării acestora, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat - 3 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
B23 Şef secţie în cadrul direcţiei - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate privind elaborarea politicilor, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării acestora, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
B24 Şef serviciu - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu/ subdomeniu de activitate privind elaborarea politicilor, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării acestora, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul/ subdomeniul gestionat - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
 
3. Funcţii publice de execuţie 
C33 Consultant principal - realizează sarcini de complexitate majoră în domeniul elaborării politicilor, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; după caz, avizează proiectele de acte legislative/ normative; - posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe arii de expertiză; - manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
C34 Consultant superior - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul elaborării politicilor, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; după caz, avizează proiectele de acte legislative/ normative; - posedă cunoştinţe aprofundate în 1–2 arii de expertiză; - manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
C35 Consultant - realizează sarcini de complexitate medie în domeniul elaborării politicilor, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora; după caz, avizează proiectele de acte legislative/ normative; - posedă cunoştinţe teoretice şi practice într-un domeniu de expertiză; - manifestă abilităţi de analiză a datelor, de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; - de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
C36 Auditor intern principal Controlor-revizor principal - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern/ extern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat; - specializare în domeniul de activitate; - abilităţi de utilizare a computerului
C37 Auditor intern superior Controlor-revizor superior - realizează sarcini de complexitate medie în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern/ extern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - deţinerea certificatului de calificare al auditorului; - specializare în domeniul de activitate; - abilităţi de utilizare a computerului
C38 Auditor intern Controlor-revizor - realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern/ extern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu; - aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior; - are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului - abilităţi de utilizare a computerului
C39 Contabil-şef - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare şi managementului financiar; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor; - exercită atribuţiile de serviciu fără personal în subordine - 3 ani de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C40 Specialist principal - realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor; - aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C41 Specialist superior - realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor; - aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; - după caz, necesită supervizare din partea superiorului - 6 luni de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C42 Specialist - realizează sarcini clar definite, de complexitate scăzută, în domeniul implementării politicilor; - aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale standardizate în domeniul de specializare, în baza instrucţiunilor primite de la superior; - are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului - abilităţi de utilizare a computerului
 

Secţiunea a II-a Autorităţile din subordinea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi din subordineaaltor autorităţi administrative centrale (aparatul central şi subdiviziunile teritoriale)

 
1. Funcţii publice de conducere
B25 Director/ director adjunct - conduce activitatea unei autorităţi publice din subordinea ministerelor sau a altor autorităţi administrative centrale; - posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.; - este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea autorităţii publice - 4 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B26 Şef/ şef adjunct inspectorat/ inspecţie - conduce activitatea unei autorităţi publice din subordinea ministerelor sau a altor autorităţi administrative centrale; - posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.; - este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea autorităţii publice - 4 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B27 Şef/ şef adjunct al Oficiului central de probaţiune - conduce activitatea unei autorităţi publice din subordinea ministerelor sau a altor autorităţi administrative centrale; - posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii autorităţii publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.; - este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea autorităţii publice - 4 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B28 Şef/ şef adjunct direcţie generală - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 18 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate în domeniul implementării/ coordonării implementării politicilor; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat - 3 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B29 Custode principal de fonduri - conduce activitatea arhivelor centrale, a serviciilor raionale (municipale) şi departamentale de arhivă; - este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate, raportează direct superiorului; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la sectorul gestionat - 4 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B30 Şef/ şef adjunct direcţie - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui sector de activitate în domeniul implementării/ coordonării implementării politicilor; - este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat - 3 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B31 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui sector de activitate în domeniul implementării/ coordonării implementării politicilor; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat - 3 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2); - abilităţi de utilizare a computerului
B32 Şef/ şef adjunct secţie - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate privind implementarea/ coordonarea implementării politicilor; - este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
B33 Şef secţie în cadrul direcţiei - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate privind implementarea/ coordonarea implementării politicilor; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); - abilităţi de utilizare a computerului
B34 Şef serviciu - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu/ subdomeniu de activitate privind implementarea/ coordonarea implementării politicilor; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul/ subdomeniul gestionat - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
B35 Şef/ şef adjunct subdiviziune teritorială Şef/ şef adjunct inspectorat/ inspecţie teritorială - conduce activitatea unei subdiviziuni teritoriale din subordinea autorităţii administrative centrale; - posedă competenţe manageriale de planificare funcţională a activităţii, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale etc.; - este responsabil de deciziile luate referitor la activitatea subdiviziunii teritoriale - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
 
2. Funcţii publice de execuţie 
C43 Inspector principal Controlor-revizor principal Auditor intern principal - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - specializare în domeniul de activitate; - deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat; - abilităţi de utilizare a computerului
C44 Inspector superior Controlor-revizor superior Auditor intern superior - realizează sarcini de complexitate medie în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - specializare în domeniul de activitate; - deţinerea certificatului de calificare al auditorului; - abilităţi de utilizare a computerului
C45 Inspector Controlor-revizor Auditor intern - realizează sarcini de complexitate scăzută în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii; - aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior; - are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului - abilităţi de utilizare a computerului
C46 Consilier de probaţiune principal - realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul evidenţei şi exercitării controlului asupra persoanelor condamnate; - aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C47 Consilier de probaţiune superior - realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul evidenţei şi exercitării controlului asupra persoanelor condamnate; - aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; - după caz, necesită supervizare din partea superiorului - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C48 Consilier de probaţiune - realizează sarcini clar definite, de complexitate scăzută, în domeniul evidenţei şi exercitării controlului asupra persoanelor condamnate în baza instrucţiunilor primite de la superior; - aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă; - are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului - abilităţi de utilizare a computerului
C49 Contabil-şef - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare şi managementului financiar; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor; - exercită atribuţiile de serviciu fără personal în subordine - 3 ani de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C50 Specialist principal - realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării/ coordonării implementării politicilor; - aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C51 Specialist superior - realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor; - aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; - după caz, necesită supervizare din partea superiorului - 6 luni de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C52 Specialist - realizează sarcini clar definite, de complexitate scăzută, în domeniul implementării politicilor; - aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale standardizate în domeniul de specializare, în baza instrucţiunilor primite de la superior; - are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului - abilităţi de utilizare a computerului
 

Capitolul III AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Secţiunea  Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi cele ale municipiului Bălţi

 
1. Funcţii publice de conducere
B36 Secretar al consiliului raional/ municipal - îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea privind administraţia publică locală - conform prevederilor Legii privind administraţia publică locală
B37 Pretor/ vicepretor al sectorului - îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea privind administraţia publică locală - conform prevederilor Legii privind administraţia publică locală
B38 Secretar al preturii - îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea privind administraţia publică locală - conform prevederilor Legii privind administraţia publică locală
B39 Şef/ şef adjunct direcţie generală - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 18 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui sector complex de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat - 4 ani de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
B40 Şef/ şef adjunct direcţie - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui sector de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat - 3 ani de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
B41 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui sector de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la sectorul gestionat - 3 ani de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
B42 Şef/ şef adjunct secţie - conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
B43 Şef secţie în cadrul direcţiei - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
B44 Şef serviciu - conduce activitatea unei subdiviziuni care are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de personal; - este responsabil de gestionarea unui domeniu/ subdomeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; - posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare; - este responsabil de deciziile operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul/ subdomeniul gestionat - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
 
2. Funcţii publice de execuţie 
C53 Contabil-şef - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare şi managementului financiar; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor; - exercită atribuţiile de serviciu fără personal în subordine - 3 ani de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C54 Arhitect-şef - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul arhitecturii şi urbanismului; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 3 ani de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C55 Auditor intern principal - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat; - abilităţi de utilizare a computerului
C56 Auditor intern superior - realizează sarcini de complexitate medie în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - deţinerea certificatului de calificare al auditorului; - abilităţi de utilizare a computerului
C57 Auditor intern - realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu; - aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior; - are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului - abilităţi de utilizare a computerului
C58 Specialist principal - realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul implementării politicilor; - aplică cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare, precum şi proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - dispune de independenţă în acţiune, cu excepţia sarcinilor complexe ce necesită cunoştinţe şi experienţă profesională suplimentare - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C59 Specialist superior - realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor; - aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; - după caz, necesită supervizare din partea superiorului - 6 luni de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C60 Specialist - realizează sarcini clar definite, de complexitate scăzută, în domeniul implementării politicilor; - aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale standardizate în domeniul de specializare în baza instrucţiunilor primite de la superior; - are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului - abilităţi de utilizare a computerului
 

Secţiunea a II-a Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi

1. Funcţii publice de conducere
B45 Secretar al consiliului local  -  îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea privind administraţia publică locală - conform prevederilor Legii privind administraţia publică locală
 
2. Funcţii publice de execuţie
C61 Contabil-şef - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare şi managementului financiar; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor; - exercită atribuţiile de serviciu fără personal în subordine - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C62 Arhitect-şef - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul arhitecturii şi urbanismului; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - abilităţi de utilizare a computerului
C63 Auditor intern principal - realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă; - dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor - 2 ani de experienţă profesională în domeniu; - deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat; - abilităţi de utilizare a computerului
C64 Auditor intern superior - realizează sarcini de complexitate medie în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu; - posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă; - de regulă, dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă - 1 an de experienţă profesională în domeniu; - deţinerea certificatului de calificare al auditorului; - abilităţi de utilizare a computerului
C65 Auditor intern - realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu; - aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior; - are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului - abilităţi de utilizare a computerului
C66 Specialist - realizează sarcini de complexitate medie, interdependente, în domeniul implementării politicilor (economice, fiscale, financiare, funciare, de tineret etc.); - aplică proceduri, metode şi tehnici profesionale adecvate domeniului de competenţă; - manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă; - după caz, necesită supervizare din partea superiorului - abilităţi de utilizare a computerului